Més motius per a participar a la vaga del 29M

dimecres - 28 - març - 2012
Com a docent convençut de la necessitat d’una educació pública de qualitat,  m’adhereixo al manifest que hem aprovat al claustre de l’IES la Garrotxa.

MANIFEST DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS DAVANTLA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ

Els governs català i espanyol han trobat en la crisi econòmica una excusa perfecta per retallar els drets socials i laborals, per desmuntar l’Estat del Benestar i afeblir els serveis públics més bàsics dels i de les catalanes, tot avançant cap a la seva privatització (Sanitat, Educació, Serveis Socials, Transports, Mitjans de Comunicació, etc.).
Les retallades afecten tant els treballadors/es com la qualitat del servei:
• Disminució de la partida pressupostària dedicada a l’educació
• Retallades salarials
• Retallada de plantilles
• Augment de la càrrega de treball
• Pèrdua de drets socials i laborals i augment de la precarietat
• Reducció de les partides destinades al funcionament dels centres públics, a les beques
i a les noves construccions
• Increment de 3 punts en la retenció de l’IRPF
• Tancament d’aules encaminada a suprimir centres públics a mitjà termini
A aquestes retallades cal afegir-hi una reforma laboral aprovada pel Govern Central que suposa un retrocés en drets, condicions i garanties laborals que ens situa en èpoques predemocràtiques, alhora que obre la possibilitat, per primera vegada, d’acomiadar personal laboral de les administracions públiques.
La conjunció de les retallades i de la reforma laboral suposa l’agressió més directa i brutal que els treballadors i treballadores de l’educació i tota la resta de població assalariada hem patit des de la reinstauració de la democràcia. És responsabilitat nostra mobilitzar-nos per frenar les actuals polítiques que ens volen privar d’unes condicions laborals i salarials dignes, d’uns serveis públics de qualitat i d’un Estat del Benestar que, encara que petit i esquifit, garantia una certa cohesió social. Si  els governs central i català no reaccionen favorablement continuarem amb les mobilitzacions.
• PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT
• PER UNS SERVEIS PÚBLICS EFICIENTS I UNIVERSALS
• PER UNS DRETS LABORALS I SALARIALS DIGNES
• PROU RETALLADES A L’EDUCACIÓ
• NO A AQUESTA REFORMA LABORAL
Claustre de professors/es de l’Institut La Garrotxa
Olot, 21 de març del 2012

Contestar