Històricament l’Hospital de Sant Jaume ha estat un hospital municipal que amb l’arribada de les autonomies va concertar amb la Generalitat de Catalunya l’atenció hospitalària pública de la comarca de La Garrotxa. També és veritat que, a un nivell molt petit, L’Hospital sempre ha fet, a canvi de cobrar-los el servei, l’assistència a les mútues privades tot respectant sempre, però, els mateixos criteris que regien en l’assistència pública.

Ara, el nou Patronat de l’Hospital, presidit per Alcalde Josep Mª Corominas, ha decidit obrir la porta al món privat a través d’un Pla a executar per fases. En una primera fase, accediran a l’Hospital les mútues privades i els metges que, a més de treballar a l’Hospital, fan visites privades pel seu compte. En el supòsit que aquest pacient privat hagi de ser intervingut, aquesta intervenció es podrà fer en les instal•lacions i amb el personal d’infermeria de l’Hospital. L’Hospital cobrarà la utilització dels quiròfans, els materials i, si s’escau, l’estada, a més del personal que hi posa l’Hospital per a la intervenció. El pacient pagarà a part el metge i l’anestesista.

En una fase posterior s’incrementarà aquesta oferta privada a professionals de fora del centre i a prestacions que actualment no s’ofereixen des de l’Hospital.

Aquest acord ha estat adoptat, legítimament, pel Patronat de l’Hospital format per membres de l’equip de govern de l’Ajuntament i dos representants dels altres grups municipals i s’ha aprovat per majoria amb el nostre vot en contra. No s’ha debatut, per sorpresa nostra, en el Consell Rector on creiem que era el lloc idoni donada la importància i transcendència de la decisió i tenint en compte que en aquest Consell hi són representats la majoria dels grups polítics i els sindicats.

Un dels arguments recurrents, a l’hora de prendre aquesta decisió, ha estat la necessitat de trobar nous ingressos com a conseqüència de la retallada del pressupost públic. En cap moment, però, no s’han aportat xifres que quantifiquin els ingressos que l’entrada de l’assistència privada representarien per a l’Hospital.

Un altre argument ha estat que hi ha ciutadans de la comarca que utilitzen els serveis privats i que han d’anar a Girona o a Banyoles en cas de requerir una intervenció. De quants ciutadans estem parlant? Tampoc no s’ha donat cap xifra al respecte.

Des del PSC pensem que fins ara l’Hospital ha tingut un tracte igualitari per a tothom i que aquest tracte pot acabar sent modificat a canvi d’uns ingressos reduïts. Estem en contra d’aquesta decisió perquè només entenem l’obertura cap a l’activitat privada si aquesta suposa més recursos per a millorar l’activitat pública en el context de crisi actual. Per contra, les mesures que es proposen entenem que van encaminades a promocionar l’assistència privada i a afavorir els interessos d’uns pocs professionals.

Per això proposem una regulació ètica i el control de l’activitat privada per part de la direcció de l’Hospital Sant Jaume, sense fer cap discriminació entre els pacients de la privada i de la pública, respectant sempre el protocol i les normes de l’Hospital, essent aquest l’únic responsable de tots els actes sanitaris.

Alhora, demanem a l’actual equip de govern que malgrat la contenció necessària sigui capaç de traçar un model i una visió de futur per a tots els ciutadans d’Olot i comarca.

Contestar