L’Olot que volem

dissabte - 23 - febrer - 2013

En el proper Ple de Març  es presentarà  el “Pla d’Usos del Volcà Montsacopa” , un document elaborat  per l’Ajuntament i el Parc Natural de la Zona Vocànica de la Garrotxa que, val ha dir, s’ha fet esperar i encara no hem vist.

La seva importància per a la ciutat demana que sigui fruit del consens, tant amb els veïns com amb la resta de grups municipals, ja que ha de permetre  aprofitar totes les sinergies que ens aporta el volcà per a augmentar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest sentit, es coincideix unànimament en el fet que el Volcà Montsacopa és un element estratègic que ha de prendre més protagonisme d’ara en endavant.

Celebrem, doncs, que es treballi en aquesta direcció i volem aprofitar per aportar algunes propostes com la  millora de  la zona del Cementiri, la  protecció i millora  dels horts estudiant la possibilitat de recollir les aigües plujanes  en un dipòsit i instal.lar un sistema de rec gota a gota, la millora dels accesos i la creació de serveis bàsics per als ciutadans.

Entenem que, sumant esforços, podem obtenir un paquet de mesures que repercuteixi positivament en l’entorn del volcà i generi beneficis per a tota la ciutat derivats de la posada en valor d’un element riquíssim.

Però anem un pas més enllà:  és ara, també, quan hi ha la calma per anar treballant en projectes de futur que, malgrat s’hagin de quedar temporalment al calaix, serà bo tenir preparats per a aprofitar la oportunitat quan es presenti: desenvolupar-ne les idees i consensuar-les, confeccionar-ne els avantprojectes, canviar normatives urbanístiques si és necessari…

Per això, des del grup municipal dels socialistes proposem que es consideri la ubicació del futur Museu dels Volcans a l’entorn del Volcà Montsacopa, entre el Volcà i la Plaça de Braus. Una proposta que ja haviem anunciat en el nostre programa de ciutat el maig del 2011, seguint el model de Timanfaya, a Lanzarote., i que integra el coneixement i l’activitat econòmica amb el paisatge d’una manera eficient i respectuosa amb l’entorn. Així, el barri vell quedaria connectat orgànicament a un dinamitzador cultural i econòmic, i a un paisatge preciós i saludable aglutinador de sinergies.

Contestar