El Grup socialista del Parlament de Catalunya ha presentat una moció per demanar una variació de la llei d’habitatge catalana que aturi els desnonaments i fomenti el lloguer dels habitatges buits que siguin propietat dels bancs i de societats immobiliàries. La forma de fer-ho seria a través d’una expropiació temporal del seu ús durant 3 anys per a les famílies que destinin més d’una tercera part dels seus ingressos a pagar la hipoteca o que els seus ingressos no superin els 1600 € al mes. (Similar a l’aprovada pel govern andalús)

El PSC i el PSOE també reclamen la retirada de la llei dels desnonaments aprovada al Congrés i al Senat espanyol en solitari pel PP. La llei, fruit d’una iniciativa popular que no s’ha recollit, hauria de permetre la dació en pagament (tancar el deute tornant la casa), una segona oportunitat a les famílies sota el perill del desnonament per no poder pagar la hipoteca i una reforma de la normativa hipotecària.

Finalment, de forma local, els socialistes gironins han obert la possibilitat d’un servei d’orientació d’habitatge al local del PSC de Girona a través de visites concertades pel telèfon 972212608.

Contestar