Al passat ple de l’Ajuntament d’Olot s’aprovà una moció en contra de la proposta de llei sobre l’avortament que promou el govern del PP.
Nosaltres també hi votarem a favor.
Sobretot, per la crueltat que suposa una llei que torna a fer sentir-se culpables les dones que, per les raons que siguin, creuen que han d’interrompre el seu embaràs.
Sobretot, perquè creiem que cap de les dones que han hagut d’avortar han viscut de manera fàcil el procés de decidir què fer davant d’un determinat embaràs en un moment donat de la seva vida. Segur que el dilema moral ha estat complicat i de ben segur que la frivolitat no ha estat la principal actitud que han tingut aquestes dones abans de decidir.
Les lleis, en una societat democràtica i oberta, no poden pretendre imposar els legítims valors morals d’un sector social en detriment del respecte a la pluralitat d’opcions morals existents davant un embaràs no desitjat o inviable, com per exemple, la malformació del fetus.
Per a cap dona no és fàcil prendre aquesta decisió, tant íntima i personal. Tornar a criminalitzar l’avortament, reduir els supòsits de la despenalització al risc de la vida de la mare i la violació, tornar a deixar la valoració d’aquests supòsits als metges en un procediment enrevessat i llarg, converteix el fet d’avortar, en aquests dos casos
concrets, en un calvari que agreuja més el sentiment de culpa. Tampoc no evitarà que cap dona deixi d’avortar en el cas que econòmicament s’ho pugui permetre, ja sigui a l’estranger o en clíniques privades “blindades” a les accions dels fiscals, segons ha posat de manifest el recent informe de la Organització Mundial de la Salut, que amb dades objectives, conclou que la limitació del dret d’avortar a través d’una llei de supòsits no fa disminuir els avortaments.
L’avortament, de fet, existeix i ha existit des de temps immemorials, tant en els països que l’admeten com en aquells que el prohibeixen. Per tant, la prohibició només té efectes en les dones pobres que es veuen abocades a recórrer a curanderes clandestines que, a vegades, les maten per manca de condicions higièniques i recursos sanitaris.
Així les coses, només entenem aquest avantprojecte del PP com un sublim exercici d’hipocresia social que, a més, atenta contra la llibertat, la salut i la dignitat de les dones.

Grup Munipal dels Socialites a l’Ajuntament d’Olot

Contestar