DSC_21691-Geriàtric

 

Quan fa 14 anys , es va decidir iniciar les negociacions amb el Departament de Salut per

La construcció d’un nou hospital per a la comarca de La Garrotxa un dels arguments va

ser donar un espai més digne a l’espai del geriàtric actual.

Des de fa  anys l’espai del geriàtric de l´ Hospital de Sant Jaume , situat a l’edifici

del carrer Sant Rafael no reuneix les condicions d´ acreditació que exigeix la Generalitat de Catalunya no reunint tampoc les condicions  de qualitat que cal oferir als usuaris i als treballadors del centre.

Només la promesa d’un futur trasllat  coincidint amb la inauguració del nou

Hospital ha permès salvar les dificultats per a l’acreditació que portaven els problemes

arquitectònics i estructurals.

Des del primer moment el grup municipal socialista a l´Ajuntament d´Olot  es

va comprometre a utilitzar l’espai desocupat de l’actual hospital d’aguts amb els

usuaris del geriàtric , justificat en la millora en la qualitat de l’atenció prestada i en el

molt probable augment de llits.

L´actual direcció de l’Hospital Sant Jaume d’Olot, ens ha fet arribar la proposta de mantenir l’atenció geriàtrica en el mateix espai on s’està realitzant actualment argumentant que l’espai de la Clínica no reuneix els criteris arquitectònics d’acreditació, la qual cosa obligaria a fer una despesa per condicionar els espais.

Donades aquestes premisses, el nostre proposem que el Geriàtric es mantingui en el mateix espai, ampliant i millorant les habitacions (màxim dues places per habitació), els serveis i els espais comuns i que el geriàtric disposi d’un pati- espai exterior.

2- Edifici Consultes Externes- Sant Rafael

Donat que l’Ajuntament d’Olot ofereix una seguit de serveis municipals en edificis de lloguer, cal plantejar la possibilitat, si els estudis econòmics de trasllats i posada en funcionament ho avalen, de traslladar alguns d’aquests serveis a l’edifici del carrer de Sant Rafael.

Una primera proposta es traslladar al carrer Sant Rafael, els Serveis Educatius, els de Joventut, l’escola Municipal d’Expressió i l’escola Oficial d’Idiomes.

Aquesta proposta també ens permet garantir un flux important de ciutadans que utilitzarien diàriament aquest espais , donant vida al carrer major i al barri vell.

 

3- Edifici de la Clínica

 

L’Edifici de la Clínica ofereix diferents possibilitats:

En la Planta baixa s’hi podrien ubicar els serveis de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, situat actualment davant de l’estació d’autobusos en un local de propietat privada.

L’Oficina Municipal de Turisme, cercant un espai  ampli que tingui una bona visibilitat  des de l’exterior.

En les plantes d’habitacions, es podria estudiar la possibilitat d’adaptar dues habitacions i  convertir-les en uns apartaments per a gent gran ( tipus apartaments Plaça Balmes ) i a la planta tercera en apartaments per estudiants. Aquests serveis haurien de disposar d’una consergeria comuna i podrien aprofitar alguns serveis del Geriàtric com per exemple el menjador, la biblioteca, etc.  per tots els usuaris i els serveis de geriatria  per la gent gran.

4- Antic Local de la Creu Roja

 

Donat que es un espai que està molt ben situat, s’hi podrien ubicar alguns serveis de Cultura de l’Ajuntament  d’Olot.

5- Proposta  de Futur

 

Finalment, es podria estudiar la possibilitat de traslladar-hi, en el cas que s’arribés a un acord i es disposes d’espai suficient, tots els Serveis que hi ha a l’edifici del Sindicats davant del Pavelló Poliesportiu, d’aquesta forma els usuaris podrien disposar d’un lloc més cèntric per les seves gestions i a la vegada, estarien mes coordinats amb resta de serveis econòmics i d’empresa de l’Ajuntament d’Olot  del Consell Comarcal i de la Cambra de Comerç.

D’aquesta manera la ciutat podria recuperar un edifici al costat dels Pavellons per complementar els serveis de Restaurant- Bar, zones de lectura, espais per les entitats esportives, sales de reunions i conferències, etc.

Forma de Gestió:

 

L’actual Fundació de l’Antic Hospital de Sant Jaume, s’haurà d’encarregar de gestionar tot l’edifici i cobrar els lloguers que esdevinguin del seu us, inclús els lloguers dels serveis municipals.

En el cas que la Fundació tingui un balanç econòmic positiu, els guanys  s’hauran de destinar a millorar els serveis a les persones grans o crear-ne de nous i a les ajudes individuals pels més necessitats.

Contestar