L’Ajuntament d’Olot ha de llogar locals comercials a l’antic Hospital?

Aquesta és una qüestió de debat profund i sabem que moltes vegades es fa des d’una perspectiva de fets consumats i d’anar amb presses per arribar a tenir grans titulars per les eleccions municipals.

 

El procés participatiu que es va fer des de l’Ajuntament, d’una forma precipitada  i poc clara,  per aportar idees sobre els usos de l’antic Hospital Sant Jaume d’Olot , es va acabar sense que els participants ni la societat olotina tingués al seu abast cap document que resumis totes les aportacions dels ciutadans i de la societat civil.

 

I ara on estem? Doncs que l’Ajuntament ha aprovat per Junta de Govern Local les bases per poder optar a llogar dos locals que es posen al mercat.

DSC_2012

Els dos locals són: un situat al carrer Doctor Fàbregas, on hi ha la cuina de l’hospital amb una superficie de 560,46 m2 i l’altra al carrer Sant Rafael amb una superficie de 524,50 m2 amb un cost de lloguer d’uns 3200 Euros al mes, pagant les obres de remodelació els adjudicataris.

 

Fins aquí tot normal, uns hi estan d’acord i d’altres, com el nostre Grup, en contra. L’argument primer que vam exposar en el Plenari, és que en el centre de la ciutat hi han molts locals comercials buits.  Només cal passejar-se per la Plaça Clarà, el carrer Sant Ferriol, el carrer Major, el Firalet, el Barri Vell en general, l’avinguda Reis Católics, el carrer Pare Roca,etc. per adonar-nos de la gran quantitat de locals buits que hi ha i que fa temps que cerquen llogater o comprador. Per altra  banda, pensem que els edificis públics serveixen per posar serveis públics i de la societat civil.

local buit

local buit 2

 

 

 

 

 

 

carrer dels sastres

 

A més, el que no entenem és aquesta obsessió de l’Equip de Govern de portar empreses de gran volada que ens han de fer venir molta gent al centre de la ciutat. Aquesta necessitat que veuen alguns en portar grans superfícies queda palesa en les bases d’adjudicació dels locals, que deixen indefens a qualsevol empresa local o territorial que s’hi vulgui presentar, ja que  les bases diuen textualment : “per poder participar al concurs d’adjudicació d’un local comercial, l’empresa haurà  disposar d’uns fons propis de 10.000.000 d’euros i tenir una facturació anual de més de 50.000.000 d’euros..” Poca broma.

 

El nostre Grup ja es va manifestar en contra de  posar en lloguer aquestes dues peces de l’Antic Hospital en el Ple Municipal i ara ens reafirmem, encara més, al  veure que únicament podran optar a la contractació grans empreses del sector comercial, deixant indefenses a les empreses del nostre territori.

 

Josep Guix Feixas Cap del Grup Municipal Socialista.

 

 

Contestar