El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha decidit aturar el projecte de l’Autovia de Besalú a Cornellà que estava dins el Pla de Carreteres de Catalunya. Com a solució més immediata, el departament ha aprovat la construcció de 4 rotondes a la carretera actual, una inversió que puja fins als 7,8 milions d’euros.

Per segona vegada en la història recent de la Generalitat, es pren una decisió totalment desafortunada respecte a la carretera de Banyoles a Besalú. La primera reforma, al voltant dels anys noranta, va comptar amb la construcció del pont al riu Ser, una zona humida i amb dos pendents força pronunciades. Un projecte ple de ‘nyaps’ que ha originat, fins i tot, accidents.

Ara, la història es torna a reper amb la construcció de quatre noves rotondes al tram entre Besalú i les Coves, al terme municipal de Serinyà.

Què proposem des del PSC?

Des del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament d’Olot i al Consell Comarcal, volem pronunciar el nostre desacord amb aquestes obres a través de la moció presentada al mateix Consell Comarcal i que ha estat aprovada per unanimitat.

La proposta del PSC consta en ajornar la construcció de l’autovia fins que el Departament disposi dels recursos suficients per iniciar les obres de la variant de Banyoles, una via molt transitada i actualment catalogada com a perillosa.

La decisió final

No obstant això, les nostres queixes i aportacions no han rebut cap mena de resposta. Al contrari, el Departament ja ha licitat les obres del seu projecte de rotondes a la C-66 entre Serinyà i Besalú, com s’ha apuntat anteriorment. Una solució poc efecQva i cara que només aconseguirà allargar el temps de viatge i que haurem d’esperar al voltant de 20 anys més, com a mínim, per disposar realment d’una autopista en bones condicions.

Com sempre, abans de posar punt final, ens tornem a preguntar: Per què totes les decisions que afecten el territori s’han de prendre des d’un despatx de Barcelona?

Josep Guix Feixas. Grup Municipal del PSC.

Contestar