L’habitatge digne, un dret de tots

divendres - 22 - febrer - 2019

Habitatge

És una de les principals preocupacions de la societat avui dia i la ciutat d’Olot no n’és aliena a aquesta problemàtica.

Manca d’habitatges de lloguer, preus elevats i prohibitius, poca oferta de lloguer social i habitatges en estat deplorable. Aquest problema en provoca d’altres com la desigualtat social que afecta principalment als col·lectius més vulnerables, com per exemple: nouvinguts, joves i gent gran.

Davant aquesta realitat, és necessiari actuar des del municipi per a buscar i donar respostes a aquesta situació.

Des del PSC ens comprometem de ferm i, és per això que volem donar a conèixer les nostres propostes als olotins. A continuació:

  • Més ajudes als propietaris per a la rehabilitació: Diferents línies d’ajuts per a realitzar obres de rehabilitació energètica, renovar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis. Aquesta ha de ser una eina fonamental per equilibrar els barris.
  • Actuacions a través de GUOSA: comprar i rehabilitar o enderrocar i construir.  Això ha de permetre ampliar el parc de pisos municipals per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables (joves, gent gran i persones amb pocs recursos).
  • Negociar amb els grans tenidors de pisos per aconseguir posar-los al mercat de lloguer, involucrant-hi als Agents Immobiliaris de la ciutat. S’ha de rebaixar el nombre de pisos vuits de la ciutat.
  • Aconseguir ajudes d’altres administracions per poder tirar endavant reformes importants als barris: hem d’aconseguir nous Plans de Barris que ens permetin fer actuacions de calat.
  • Actuar en els pisos que no s’han acabat de construir, no es poden quedar permanentment així.
  • Cal estendre els pisos de lloguer protegit a tots els barris de la ciutat, per tal de potenciar l’equilibri generacional, social i cultural a les diferents zones d’Olot.
  • Més pisos de protecció oficial: han de ser una eina important per donar resposta a les necessitats d’habitatge, però també per fomentar aquest equilibri entre els diferents barris de la ciutat.
  • Els diferents barris d’Olot també han de poder oferir solucions adequades pel que fa a habitatge per a joves i per a gent gran, fomentant les ajudes a pisos per estudiants o per a joves que es vulguin emancipar, com també, promocionant  més pisos tutelats a altres zones de la ciutat.
  • Fer de l’Oficina d’Habitatge, l’eix vertebrador de totes aquestes polítiques, dotant-la de més recursos que permetin donar una resposta adequada a les creixents demandes que hi ha.

No oblidis fer el nostre qüestionari i digues la teva!

https://goo.gl/forms/7e5FCRttMBZV7awi1

Contestar