Els centres històrics són clau en el sistema urbà de qualsevol ciutat i han estat sotmesos a diversos processos de transformació i reinvenció al llarg de la història. En canvi, a mesura que han anat creixent les ciutats, molts nuclis antics han entrat en un procés de degradació que fa uns anys ha començat a ser alarmant. Per aquest motiu, aquests barris han servit com una mena de laboratoris on experimentar amb noves formes d’actuació urbana. Són barris on, de forma general, s’aglutinen dinàmiques complexes, tant urbanes com socials, que al mateix moment s’enfronten al creixement de la ciutat.

Fotografia Julio Pérez

Les línies que guien les accions estratègiques són:

  1. La recuperació del patrimoni històric i cultural.
  2. L’enfortiment de la funció habitacional.
  3. La promoció i/o consolidació d’activitats econòmiques diversificades.
  4. El reordenament de l’espai públic i el seu ús.

Parlem de reciclar la ciutat

Recuperar-la per aconseguir unes millors condicions d’habitabilitat que, alhora, proporcionen una millor relació en nombre de llocs de feina i inversió. En aquest sentit, la ciutat és subministradora de serveis de salut, cultura, educació, oci i serveis esportius. La diversitat i qualitat dels equipaments en una àrea urbana és una de les raons de pes que garanteix la permanència de persones amb tributs distints.

De la mateixa manera, la diversitat i qualitat dels equipaments i serveis té un poder d’atracció de gent diversa, fins i tot, en aquells barris que, per algun motiu han entrat en crisi. Un pla d’equipament i serveis de qualitat constitueix una de les peces fonamentals en els processos de recuperació dels barris més vulnerables. La rehabilitació i recuperació del parc edificat representa una millora de les condicions d’habitabilitat i, en conseqüència, de la qualitat de vida.

El disseny de la nova urbanització i/o remodelació ha d’incloure espais per a la realització  de diferents activitats. El creixement dels nous espais urbanitzats i de la renovació dels ja existents, hauria de centrar-se en la qualitat i menys en la quantitat. Per exemple, l’eficiència energètica, la reducció del consum de recursos, aprofitar tots els espais eficientment, etc. És fonamental considerar la correcta distribució dels ingressos, la participació democràtica i la reducció de consums.

Estratègies de la recuperació urbana

El tema de la gestió dels nuclis antics ha adquirit una importància crucial en les polítiques públiques i és un tema de debat i de reivindicacions per a la ciutadania. Aconseguir conservar la seva memòria sense que es transformi en un museu mancat de vida urbana. Fomentar el seu desenvolupament és un gran desafiament per restablir el seu equilibri.

A més de donar suport a les directrius estratègiques i les línies d’actuació del Pla Integral de Millora (PIAM) del nucli antic, el PSC Proposa:

  1. Potenciar les plataformes úniques. En aquest tipus de carrers la circulació és més lliure i fàcil. Els vianants compten amb més espai per transitar.
  2. Fomentar la recuperació d’edificacions  existents que no la nova construcció.
  3. Impulsar un model de turisme sostenible que inclogui també el nucli antic, per tant, incrementar les activitats terciàries a la zona.
  4. Habilitar més habitatges amb finalitats socials
  5. Recuperar el patrimoni cultural i promoure les tradicions culturals. S’ha de tenir en compte que durant el procés de recuperació s’ha de buscar la revalorització del lloc, no només de conservar-ho.
  6. Creació del Campus de les Arts i els ensenyaments a Can Sacrest com a nucli d’activitat pedagògica i cultural al centre de la ciutat i que connecti el barri vell amb el barri de Sant Miquel i que aglutini l’Escola d’Art, l’Escola d’adults, l’escola d’Expressió, l’Escola d’idiomes i una segona biblioteca que per nombre d’habitants correspon a Olot. Sempre mantenint i potenciant la biblioteca actual perquè porti ritme al centre històric.

Des del partit també defensem l’idea de crear una Comissió Especial Permanent del Barri Vell amb l’objectiu d’avaluar i aprovar els diferents projectes que es portin a terme.

El nucli antic d’Olot ha arribat a estar en condicions d’abandonament i això ha afectat tant la vida dels seus veïns com la de la resta de la població i, fins i tot, del turisme. Amb aquesta proposta el que es busca és combatre problemes que avui dia existeixen a la zona com la inseguretat, la degradació de l’espai i l’abandonament i impulsar idees, estratègies i projectes de caràcter integrals i participatius que convalidin les pautes necessàries per poder intervenir i millorar la situació actual.

Contestar