Vial Sant Jordi: 79 forats

diumenge - 3 - març - 2019 AFEGIR COMENTARI

Els conductors que utilitzen cada dia aquesta travessia de la nostra ciutat es poden entretenir a contar-los… És possible que fem curt. A més, és relativament senzill de fer-ho, ja que en hores puntes podem tardar uns 30 minuts des de Can Tresserres fins a la Solfa.

DSC_2224

Ens qüestionem

Què és el que passa amb aquesta avinguda i amb molts carrers de la ciutat? La nostra resposta és senzilla, és evident que falta més inversió en manteniment i millores dels carrers d’Olot.

La partida econòmica que s’ha destinat enguany a la millora dels carrers i de les voreres d’Olot, en concret 225,000 euros, és francament molt baixa si es tenen en compte els quilòmetres de la nostra xarxa viària i les condicions climatològiques dels darrers mesos i anys, amb registres de pluges que han superat en alguns punts els 1400 litres per metre quadrat, quan el normal va des dels 900 a 1000 litres. Amb més aigua i amb uns embornals plens de terra i fulles en molts casos, les carreteres i carrers es deterioren a un ritme bastant ràpid.

Si a tot el que hem dit anteriorment, afegim que un gran nombre de passos de vianants estan despintats i que hi ha poca llum en moltes cruïlles, el resultat és que tenim una ciutat poc segura tant per als conductors, com pels vianants.

Aquestes peticions ja van ser exposades en el Ple dels pressupostos

Per això, el nostre vot va ser negatiu. El nostre argument és que ens gastem diners amb moltes partides que no són prioritàries per a la ciutat i passen per alt qüestions com aquesta. De fet, amb l’impost de circulació, es preveuen recaptar en l’exercici 2019 un total de 1,995,000 euros.

Per arranjar el Vial Sant Jordi, l’Ajuntament ha demanat el suport de la Generalitat com en altres ocasions, justificant-lo amb què la variant no està feta. És una bona demanda, però el que cal és que la Generalitat actuï amb més rapidesa i, sobretot, fent més incís en la millora, ja que els arranjaments que fa duren poc temps.

Si el problema és que no en té prou pressupost, que hi destini una part dels 8,000,000 d’euros que vol invertir en les 4 rotondes de Besalú a Serinyà, que per a nosaltres són del tot innecessàries. El que cal, és iniciar la construcció de l’autovia Besalú-Cornellà de Terri.

Josep Guix i Feixas, Cap del Grup Municipal Socialista.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha decidit aturar el projecte de l’Autovia de Besalú a Cornellà que estava dins el Pla de Carreteres de Catalunya. Com a solució més immediata, el departament ha aprovat la construcció de 4 rotondes a la carretera actual, una inversió que puja fins als 7,8 milions d’euros.

Per segona vegada en la història recent de la Generalitat, es pren una decisió totalment desafortunada respecte a la carretera de Banyoles a Besalú. La primera reforma, al voltant dels anys noranta, va comptar amb la construcció del pont al riu Ser, una zona humida i amb dos pendents força pronunciades. Un projecte ple de ‘nyaps’ que ha originat, fins i tot, accidents.

Ara, la història es torna a reper amb la construcció de quatre noves rotondes al tram entre Besalú i les Coves, al terme municipal de Serinyà.

Què proposem des del PSC?

Des del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament d’Olot i al Consell Comarcal, volem pronunciar el nostre desacord amb aquestes obres a través de la moció presentada al mateix Consell Comarcal i que ha estat aprovada per unanimitat.

La proposta del PSC consta en ajornar la construcció de l’autovia fins que el Departament disposi dels recursos suficients per iniciar les obres de la variant de Banyoles, una via molt transitada i actualment catalogada com a perillosa.

La decisió final

No obstant això, les nostres queixes i aportacions no han rebut cap mena de resposta. Al contrari, el Departament ja ha licitat les obres del seu projecte de rotondes a la C-66 entre Serinyà i Besalú, com s’ha apuntat anteriorment. Una solució poc efecQva i cara que només aconseguirà allargar el temps de viatge i que haurem d’esperar al voltant de 20 anys més, com a mínim, per disposar realment d’una autopista en bones condicions.

Com sempre, abans de posar punt final, ens tornem a preguntar: Per què totes les decisions que afecten el territori s’han de prendre des d’un despatx de Barcelona?

Josep Guix Feixas. Grup Municipal del PSC.