Al passat ple de l’Ajuntament d’Olot s’aprovà una moció en contra de la proposta de llei sobre l’avortament que promou el govern del PP.
Nosaltres també hi votarem a favor.
Sobretot, per la crueltat que suposa una llei que torna a fer sentir-se culpables les dones que, per les raons que siguin, creuen que han d’interrompre el seu embaràs.
Sobretot, perquè creiem que cap de les dones que han hagut d’avortar han viscut de manera fàcil el procés de decidir què fer davant d’un determinat embaràs en un moment donat de la seva vida. Segur que el dilema moral ha estat complicat i de ben segur que la frivolitat no ha estat la principal actitud que han tingut aquestes dones abans de decidir.
Les lleis, en una societat democràtica i oberta, no poden pretendre imposar els legítims valors morals d’un sector social en detriment del respecte a la pluralitat d’opcions morals existents davant un embaràs no desitjat o inviable, com per exemple, la malformació del fetus.
Per a cap dona no és fàcil prendre aquesta decisió, tant íntima i personal. Tornar a criminalitzar l’avortament, reduir els supòsits de la despenalització al risc de la vida de la mare i la violació, tornar a deixar la valoració d’aquests supòsits als metges en un procediment enrevessat i llarg, converteix el fet d’avortar, en aquests dos casos
concrets, en un calvari que agreuja més el sentiment de culpa. Tampoc no evitarà que cap dona deixi d’avortar en el cas que econòmicament s’ho pugui permetre, ja sigui a l’estranger o en clíniques privades “blindades” a les accions dels fiscals, segons ha posat de manifest el recent informe de la Organització Mundial de la Salut, que amb dades objectives, conclou que la limitació del dret d’avortar a través d’una llei de supòsits no fa disminuir els avortaments.
L’avortament, de fet, existeix i ha existit des de temps immemorials, tant en els països que l’admeten com en aquells que el prohibeixen. Per tant, la prohibició només té efectes en les dones pobres que es veuen abocades a recórrer a curanderes clandestines que, a vegades, les maten per manca de condicions higièniques i recursos sanitaris.
Així les coses, només entenem aquest avantprojecte del PP com un sublim exercici d’hipocresia social que, a més, atenta contra la llibertat, la salut i la dignitat de les dones.

Grup Munipal dels Socialites a l’Ajuntament d’Olot

L’Olot que volem

dissabte - 23 - febrer - 2013 AFEGIR COMENTARI

En el proper Ple de Març  es presentarà  el “Pla d’Usos del Volcà Montsacopa” , un document elaborat  per l’Ajuntament i el Parc Natural de la Zona Vocànica de la Garrotxa que, val ha dir, s’ha fet esperar i encara no hem vist.

La seva importància per a la ciutat demana que sigui fruit del consens, tant amb els veïns com amb la resta de grups municipals, ja que ha de permetre  aprofitar totes les sinergies que ens aporta el volcà per a augmentar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest sentit, es coincideix unànimament en el fet que el Volcà Montsacopa és un element estratègic que ha de prendre més protagonisme d’ara en endavant.

Celebrem, doncs, que es treballi en aquesta direcció i volem aprofitar per aportar algunes propostes com la  millora de  la zona del Cementiri, la  protecció i millora  dels horts estudiant la possibilitat de recollir les aigües plujanes  en un dipòsit i instal.lar un sistema de rec gota a gota, la millora dels accesos i la creació de serveis bàsics per als ciutadans.

Entenem que, sumant esforços, podem obtenir un paquet de mesures que repercuteixi positivament en l’entorn del volcà i generi beneficis per a tota la ciutat derivats de la posada en valor d’un element riquíssim.

Però anem un pas més enllà:  és ara, també, quan hi ha la calma per anar treballant en projectes de futur que, malgrat s’hagin de quedar temporalment al calaix, serà bo tenir preparats per a aprofitar la oportunitat quan es presenti: desenvolupar-ne les idees i consensuar-les, confeccionar-ne els avantprojectes, canviar normatives urbanístiques si és necessari…

Per això, des del grup municipal dels socialistes proposem que es consideri la ubicació del futur Museu dels Volcans a l’entorn del Volcà Montsacopa, entre el Volcà i la Plaça de Braus. Una proposta que ja haviem anunciat en el nostre programa de ciutat el maig del 2011, seguint el model de Timanfaya, a Lanzarote., i que integra el coneixement i l’activitat econòmica amb el paisatge d’una manera eficient i respectuosa amb l’entorn. Així, el barri vell quedaria connectat orgànicament a un dinamitzador cultural i econòmic, i a un paisatge preciós i saludable aglutinador de sinergies.

Fa un any i tres mesos aprovàvem una moció al ple en relació al carril-bici en el seu pas per Sant Pere Màrtir i el C/Pou de Glaç, ja que era un carril sense continuïtat que anul·lava una colla d’aparcaments molt necessaris en un espai on hi ha nombrosos comerços.

Bicicarril tram del carrer Pou del Glaç

Bicicarril tram del carrer Pou del Glaç

La moció aprovada també proposava la millora i ampliació dels estacionaments de la zona. Citem:  “Que s’estudiï la viabilitat de crear un petit pàrquing en el carrer Pou del Glaç entre aquest i el carrer Eiximenis al costat dels horts municipals, sense malmetre cap hort (…); la creació d’un gran pàrquing de pagament tou, en l’antic solar de l’empresa Alzamora, en espera que la promotora iniciï els projectes de construcció; que es millori el pàrquing actual del carrer Pou del Glaç, situat davant l’edifici Simón amb la incorporació del bici-carril.”

Dit això, i després d’un any i tres mesos, l’ajuntament anuncia que inicia les obres provisionals,valorades en uns 60.000 euros, per a la  creació de 69 aparcaments a l’Illa del Mas Closells, i que s’aprofitarà per a dur-hi a terme les previsions de canalització i enllumanat.

No és la primera intervenció que es duu a terme al conegut pàrquing dels cinemes. El cas és que fa un any i tres mesos s’aprovà una moció i l’únic que ha succeit són un seguit d’obres provisionals .

Amb tot això, cal tenir present que l’espai dels Closells és un parc local catalogat com a zona verda i que, per això, al ser urbanitzada, ha de complir una sèrie de condicions establertes al POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), que tememem que no s’estiguin tenint en compte. Tornem a citar: “ S’han d’ordenar prioritàriament amb arbres i jardineria, amb la vegetació adequada segons les previsions del Pla Director d’Espais Verds d’Olot; l’arbrat ha de cobrir pràcticament la totalitat de la zona d’aparcament ia la seva disposició marcarà l’àmbit de les places; per a realitzar la pavimentació de l’espai destinat a aparcament s’han d’utilitzar preferentment materials que garanteixin la seva permeabilitat”

La gestió municipal és una responsabilitat molt seriosa i consta d’uns mecanismes regulats, uns procediments, les seves lleis i els seus acords. No ho oblidem.

A finals del novembre passat coneixiem que l’actual equip de govern renunciava a una convocatòria de formació per afavorir els centres privats.

Més enllà de les discrepàncies sobre el model escollit, que afavoreix els centres privats,   creiem que, ara mateix, són essencials la formació i les polítiques d’ocupació per a facilitar eines a les persones desocupades per tal que puguin reinventar-se i reinserir-se amb més oportunitats, al mercat laboral.

Ara bé,  pensem que l’oferta que n’ha resultat  no s’adapta a la realitat de l’economia de la comarca. Trobem a faltar cursos relacionats amb la indústria càrnia, metal·lúrgica o dels plàstics, de manteniment industrial en general o de frigorista, enlloc de fusteria,  informàtica o tractament de dades i documents, que són alguns dels cursos sol·licitats pels centres. Pel que fa als serveis, per exemple, no se’n troba cap de relacionat amb la restauració. A més, trobem que algunes opcions se solapen amb altres sortides formatives que s’ofereixen a la ciutat.

Pensem que val la pena que, un cop presa una decisió, siguem exigents amb la seva execució perquè realment sigui útil i compleixi l’objectiu pel qual s’ha dut a terme. No ens podem permetre perdre efectivitat i desaprofitar recursos. Ens consta que l’IMPC ha realitzat recentment un estudi sobre les necessitats laborals d’Olot i la Garrotxa.

Així doncs, ens preguntem si hi ha un diàleg realment eficient entre els diferents agents implicats en tot plegat: s’ha demanat als empresaris com es pot tenir major incidència des de les polítiques d’ocupació per tal d’ajudar a reduir l’atur? Hem estat prou rigorosos per a trobar el millor punt de trobada entre la oferta i la demanda?

Polítiques d’ocupació sí, però no de qualsevol manera!

Austeritat a l’Ajuntament?

dimarts - 4 - desembre - 2012 AFEGIR COMENTARI

En el darrer Ple, des del Grup Municipal dels Socialistes, vam fer una pregunta a l’equip de govern relacionada amb la compra de dos cotxes amb la modalitat de Rentig per 3 anys per la Policia Municipal.

Donat que alguns citadans se’ns han adreçat preguntant pel tema, a continuació n’exposem les aclaracions:
L’Ajuntament d’Olot ha comprat, amb la modalitat de renting, dos vehicles tot terreny de 110 CV cada un, equipats i pintats, al Banco de Santander, entitat que va guanyar el concurs de la compra. Aquesta modalitat suposa un lloguer de tres anys que inclou l’assegurança i el manteniment dels vehicles i, si al final d’aquest període s’acaben comprant, s’acabarà de pagar el valor residual: 4.400 euros + IVA del vehicle A i 5900 euros +IVA del vehicle B. El total del lloguer i la compra posterior sumen 107.418 euros amb IVA inclòs.

Quan es va aprovar la compra, des de l’oposició ja vam demanar explicacions a l’Equip de Govern per la modalitat triada, pel cost i pel tipus de vehicle. La resposta: són vehicles ben preparats per anar a la neu.

La nostra sorpresa vingué quan, estudiant el tema, hem descobert que l’Ajuntament de Banyoles ha comprat un vehicle nou, de 90CV, pintat i equipat, per 12.900 euros de preu final. No és molta la diferència de cost amb els nostres vehicles?

No volem entrar a valorar ni el tipus de vehicle ni les prestacions que han de tenir, ja que cal deixar els aspectes tècnics als experts. Respectem l’opinió de la policia i el seu criteri per donar el millor servei a la ciutat. Ara bé, sí que qüestionem el cost total dels vehicles i el sistema de compra-lloguer emprat per l’Ajuntament. Pensem que en temps de restriccions cal cercar fórmules imaginatives, tal com ha fet l’Ajuntament de Banyoles, molt més econòmiques i, encara més, que afavoreixin a les empreses de la ciutat i la comarca. Cal continuar treballant, en positiu, invertint en el municipi però essent molt rigorosos i responsables, i prenent les millors decisions.

El consum d’electricitat, el volum d’escombraries industrials i domèstiques, el consum de gasoil industrial i de transport o el consum de gas natural i de gasos industrials són algunes de les variables que han caigut considerablement en els darrers mesos, i que ens indiquen la brusca frenada de l’activitat industrial a la nostra ciutat i comarca.

Acabem de saber que l’IPC també ha pujat aquest octubre, per quart mes consecutiu, en un 1%. Això ja representa una inflació interanual del 4,2%, la mes alta des del setembre del 2008.

A més, fa pocs dies, un estudi de l’INE reflectia una preocupant immobilitat social: dels adults que havien crescut en llars amb dificultats econòmiques, el 49% segueix en la mateixa situació i un 29% ara viu en condicions de risc de pobresa., davant d’un escàs 7,3% que aconsegueix arribar a final de mes amb facilitat.

Un de cada cinc joves catalans no aconsegueix el graduat escolar, i en dos anys el govern de la Generalitat ha reduït els pressupostos en educació un 12% i en Universitats un 20%, inicialment, perquè les retallades han estat més profundes amb el pas del temps. No és el sou dels funcionaris, és també l’augment d’alumnes per aula, la retallada en recursos de beques menjador –quan ens consta que són molts els infants que l’únic àpat important del dia és el que fan a l’escola. S’ha encarit la matrícula de la FP als cicles formatius de grau superior, i encara més la de les Universitats, amb un augment del 66% – motiu important de la pujada de l’IPC.

Amb aquest panorama de profunda crisis econòmica i social, quines son les prioritats de l’Equip de Govern de CiU a l’Ajuntament d’Olot? Es porten a terme polítiques socials prou actives i profundes? Optimitzem bé els recursos? Tenim clares les prioritats? Tenim la sensació que, en general, ens quedem a la superfície dels problemes, tal com hem pogut comprovar en les propostes que ha fet l’Equip de Govern pels pressupostos de l’Ajuntament d’Olot  pel  2013: un curs d’ESADE adreçat a empresaris a 17.000 Euros la matrícula, una subvenció als usuaris que hagin comprat cotxes de segona mà a la Fira de Sant Lluc amb la promesa per ajudar-los a pagar l’impost  de circulació, entre d’altres iniciatives…

Des del nostre grup proposem augmentar les mesures d’estalvi: encara es pot estalviar més per destinar una part important del pressupost a polítiques de formació, especialment ocupacional, directament adreçada als aturats sobretot ara, que la Generalitat ha deixat d’aportar recursos; en el foment de l’emprenadoria,en l’agilització de tràmits administratius a les empreses, incidir en el fet que el turisme acabi d’entrar a Olot.

I, sobretot, reclamem polítiques socials profundes, iniciatives que, lluny de ser titulars, representin una contribució real de l’ Ajuntament en ajudar als seus ciutadans a tirar endavant.