Les infraestructures que volem

dilluns - 15 - abril - 2019 AFEGIR COMENTARI

 

La ciutat d’Olot ha estat, durant moltes dècades, una ciutat amb mala comunicació, amb carreteres amb molts dèficits que provocaven que els trajectes per anar a Barcelona o Girona fossin llargs i insegurs, a causa del mal estat de les infraestructures viàries.

Cal fer memòria històrica i recordar que va ser amb el govern socialista que es va desencallar la reforma de l’N-260 de Besalú a Olot per convertir-la en l’A-26, una autovia ràpida i segura, juntament amb una gran obra que va ser la construcció del viaducte i dels túnels de Castellfollit de la Roca.

Posteriorment, també amb un Conseller de Política Territorial i Obres Públiques socialista, el Sr. Joaquim Nadal, es varen construir els túnels de Bracons. Ens apropaven definitivament a Barcelona, a les comarques de Ponent i, especialment, a l’Eix Lleida-Saragossa i a la xarxa ferroviària a través de l’estació de Torelló, també anomenada l’estació de la Garrotxa.

Per altra part, també es va redactar l’avantprojecte de l’autovia de Banyoles- Besalú que ha de comunicar la ciutat d’Olot amb Girona amb durada d’uns 40 minuts.

Posteriorment, amb l’arribada dels Governs de CiU i ERC, les infraestructures a la Garrotxa han quedat totalment aparcades i no s’ha fet res més en els darrers 8 anys.

L’única proposta que ha fet el Govern de la Generalitat els darrers anys és projectar 4 rotondes entre Besalú i Serinyà, valorades amb un pressupost de 8 milions d’euros que nosaltres no hi estem en absolut d’acord.

Les nostres propostes per les comunicacions a Olot i la Garrotxa són:

img_0047

Construcció urgent de la Variant de Les Preses i d’Olot. Pel que fa a la variant de Les Preses, estem d’acord amb el pacte dels tres alcaldes que sigui d’1+1, que minimitzi el màxim l’impacte ambiental i passi semi soterrada en els punts més conflictius, especialment entre Les Preses i l’Escola Verntallat. Sobre la Variant d’Olot, demanem que s’executi el projecte ja aprovat, amb algunes modificacions puntuals, per exemple: que la sortida i entrada projectada pel Pla d’en Llunes, sigui una entrada secundària que doni sortida als barris de la zona del Pla de Dalt i per la Pinya i Riudaura, ja que un important volum de trànsit per aquesta sortida podria perjudicar el funcionament de l’Hospital. Que el tram de variant que passa pel davant de l’Hostal del Sol sigui soterrada per tal que el barri pugui estar altra vegada connectat a la ciutat.

Estudiar la construcció d’una sortida-entrada a la zona del Polígon del Pla de Baix que doni servei a tots els vehicles que vulguin accedir al Polígon i al centre de la ciutat, a través de l’Avinguda Reis Catòlics.

Construcció de l’Autovia de Besalú a Cornellà del Terri. Seguint l’avantprojecte ja redactat durant l’etapa del Conseller Nadal.

Arranjament Urgent de l’Avinguda Sant Jordi. Seguint criteris humanitzats per tal de donar prioritat a les persones, a la seguretat viària i al medi ambient.

Arranjament de l’Avinguda Santa Coloma. Especialment el clavegueram, les voreres, l’arbrat i la construcció d’un carril bici que connecti amb la via verda del riu, amb la de Ripoll i amb el centre de la ciutat.

Arranjament de la Rodona com a nus de comunicacions molt important situada a l’entrada de la ciutat.

El Fluvià sempre ha representat un eix vertebrador de la ciutat d’Olot. Podria ser un exemple de com els espais naturals poden conviure amb els espais urbans, però fa massa temps que la ciutat viu d’esquena al riu. Només en els darrers anys s’han fet tímides accions des de l’Administració Local per potenciar els valors que el riu pot oferir a la ciutat.

El riu té un recorregut d’uns 4,5 km al seu pas per Olot. D’aquest hi ha algunes zones que han estat tradicionalment punts de trobada i d’esbarjo dels olotins, com ho són: l’Àrea recreativa del Tussols Basil, les Fonts de Sant Roc, el Parc de les Mores, les Tries… però són punts aïllats sense una connexió en forma de passeig-via verda que els connecti.

Per altra banda, el Fluvià és el gran connector natural que travessa la ciutat, un corredor d’un gran interès natural que comunica directament la ciutat amb el Parc Natural.

Per aquest motiu, volem un riu net, amb unes lleres que funcionin com a refugi de la fauna i flora del riu i, en alguns punts, puguin servir d’esbarjo dels ciutadans.

Les nostres propostes

Proposem que tot el recorregut del riu per la trama urbana es pugui seguir per una via verda, per tal que es pugui passejar a peu o amb bicicleta per tot el tram del riu que va de la pista d’Atletisme a les Tries.

img_0062

Proposem fer una Àrea d’esbarjo a la zona de les Fonts, al costat de l’Estació d’Autobusos, i d’una important zona d’aparcaments gratuïts. Aquesta Àrea hauria d’incloure: una passera que connecti el carrer Joan Pere Fontanella amb el camí vell de Batet. Connexió natural de la gent de Batet i del barri de Les Fonts amb el centre de la ciutat. Una zona d’horts urbans que doni servei als hortolans del barri vell. Una zona d’esbarjo de gossos on les persones podrien deixar-los en llibertat, sense cap problema. Una zona d’esbarjo per petits i grans al costat del riu, on els avis puguin ensenyar a fer passeres als seus néts. Una zona de pícnic amb taules i bancs on visitants i habitants de la zona puguin gaudir de la natura i menjar amb tranquil·litat i, sobretot, fer la via verda que ha de connectar amb el Pont de Palau i el Pont de Cal Russet.

També proposem tancar la trama urbana que va pel marge esquerre del riu en els barris de Sant Miquel i les Tries, aquí proposem l’obertura del carrer de Sant Miquel fins al Consum i d’un passeig entre el Parc Zamenhof (Zona del parc de petanca) i les Tries, amb un disseny de passeig semblant al de Sant Roc.

En la millora del riu també proposem conservar per ús públic o privat les construccions fabrils que estan lligades al riu i que han representat un important capítol de la nostra història econòmica i social.

La recuperació de les rescloses i els antics canals també han de formar part d’aquesta recuperació del riu i per tant proposem rehabilitar-los i posar-los en funcionament, si és possible. Com a resultat, ens permetran gaudir d’una làmina d’aigua important durant els mesos de sequera.

Un tema important és la neteja de riu. Seguirem reclamant la construcció d’una depuradora d’aigües residuals a la Vall d’en Bas que depuri les aigües d’aquesta localitat i torni al riu 1hm3 d’aigua depurada. Un volum molt important que permetria augmentar el freàtic de la Vall i deixar lliures els col·lectors dels barris de Sant Roc i del Pla de Llacs. D’aquesta manera les aigües negres d’aquests barris podrien arribar fins a la depuradora de la Canya i no derivar pels sobreeixidors, directament al riu, els dies de pluges abundants. Per altra part, iniciarem la construcció per fases dels col·lectors de separatives. És a dir, les aigües plujanes les portarem directament al riu sense passar per la depuradora.

Un altre tema lligat directament al riu és la protecció de les espècies autòctones en perill d’extinció, tant de fauna com de flora. També serà la nostra prioritat en un treball coordinat amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Abans de finalitzar, des del PSC Olot s’està treballant per la creació d’un Consorci d’Ajuntaments que estan lligats a la trama del Riu Fluvià en tots els seus 97 km de recorregut. Des de la Vall d’en Bas a Sant Pere Pescador. Aquesta iniciativa pot representar una oportunitat històrica per coordinar les actuacions públiques lligades al riu i la possibilitat d’establir contactes entre els diferents pobles de la conca.

No ho oblidis, digues la teva: https://forms.gle/1Q8DTkGq6VK8RsAi6 

Els centres històrics són clau en el sistema urbà de qualsevol ciutat i han estat sotmesos a diversos processos de transformació i reinvenció al llarg de la història. En canvi, a mesura que han anat creixent les ciutats, molts nuclis antics han entrat en un procés de degradació que fa uns anys ha començat a ser alarmant. Per aquest motiu, aquests barris han servit com una mena de laboratoris on experimentar amb noves formes d’actuació urbana. Són barris on, de forma general, s’aglutinen dinàmiques complexes, tant urbanes com socials, que al mateix moment s’enfronten al creixement de la ciutat.

Fotografia Julio Pérez

Les línies que guien les accions estratègiques són:

 1. La recuperació del patrimoni històric i cultural.
 2. L’enfortiment de la funció habitacional.
 3. La promoció i/o consolidació d’activitats econòmiques diversificades.
 4. El reordenament de l’espai públic i el seu ús.

Parlem de reciclar la ciutat

Recuperar-la per aconseguir unes millors condicions d’habitabilitat que, alhora, proporcionen una millor relació en nombre de llocs de feina i inversió. En aquest sentit, la ciutat és subministradora de serveis de salut, cultura, educació, oci i serveis esportius. La diversitat i qualitat dels equipaments en una àrea urbana és una de les raons de pes que garanteix la permanència de persones amb tributs distints.

De la mateixa manera, la diversitat i qualitat dels equipaments i serveis té un poder d’atracció de gent diversa, fins i tot, en aquells barris que, per algun motiu han entrat en crisi. Un pla d’equipament i serveis de qualitat constitueix una de les peces fonamentals en els processos de recuperació dels barris més vulnerables. La rehabilitació i recuperació del parc edificat representa una millora de les condicions d’habitabilitat i, en conseqüència, de la qualitat de vida.

El disseny de la nova urbanització i/o remodelació ha d’incloure espais per a la realització  de diferents activitats. El creixement dels nous espais urbanitzats i de la renovació dels ja existents, hauria de centrar-se en la qualitat i menys en la quantitat. Per exemple, l’eficiència energètica, la reducció del consum de recursos, aprofitar tots els espais eficientment, etc. És fonamental considerar la correcta distribució dels ingressos, la participació democràtica i la reducció de consums.

Estratègies de la recuperació urbana

El tema de la gestió dels nuclis antics ha adquirit una importància crucial en les polítiques públiques i és un tema de debat i de reivindicacions per a la ciutadania. Aconseguir conservar la seva memòria sense que es transformi en un museu mancat de vida urbana. Fomentar el seu desenvolupament és un gran desafiament per restablir el seu equilibri.

A més de donar suport a les directrius estratègiques i les línies d’actuació del Pla Integral de Millora (PIAM) del nucli antic, el PSC Proposa:

 1. Potenciar les plataformes úniques. En aquest tipus de carrers la circulació és més lliure i fàcil. Els vianants compten amb més espai per transitar.
 2. Fomentar la recuperació d’edificacions  existents que no la nova construcció.
 3. Impulsar un model de turisme sostenible que inclogui també el nucli antic, per tant, incrementar les activitats terciàries a la zona.
 4. Habilitar més habitatges amb finalitats socials
 5. Recuperar el patrimoni cultural i promoure les tradicions culturals. S’ha de tenir en compte que durant el procés de recuperació s’ha de buscar la revalorització del lloc, no només de conservar-ho.
 6. Creació del Campus de les Arts i els ensenyaments a Can Sacrest com a nucli d’activitat pedagògica i cultural al centre de la ciutat i que connecti el barri vell amb el barri de Sant Miquel i que aglutini l’Escola d’Art, l’Escola d’adults, l’escola d’Expressió, l’Escola d’idiomes i una segona biblioteca que per nombre d’habitants correspon a Olot. Sempre mantenint i potenciant la biblioteca actual perquè porti ritme al centre històric.

Des del partit també defensem l’idea de crear una Comissió Especial Permanent del Barri Vell amb l’objectiu d’avaluar i aprovar els diferents projectes que es portin a terme.

El nucli antic d’Olot ha arribat a estar en condicions d’abandonament i això ha afectat tant la vida dels seus veïns com la de la resta de la població i, fins i tot, del turisme. Amb aquesta proposta el que es busca és combatre problemes que avui dia existeixen a la zona com la inseguretat, la degradació de l’espai i l’abandonament i impulsar idees, estratègies i projectes de caràcter integrals i participatius que convalidin les pautes necessàries per poder intervenir i millorar la situació actual.

captura-de-pantalla-2019-03-04-a-las-23-55-05

El grup socialista hem estat en silenci en relació a l’última obra que s’ha exposat a la façana de l’Ajuntament, malgrat considerar que hem estat víctimes. L’obra, titulada “La Manada”, ens ha indignat no tant perquè ens sentim afectats, com perquè barreja la polèmica política amb un dels fets més brutals que pot patir un ésser humà: la violació de la seva persona. El més lamentable és que l’alcalde Coromina i el seu grup municipal no vegin que amb manifestacions d’aquesta mena es posa en risc la convivència a la ciutat. Perquè quan una obra es posa al servei de la polèmica política, automàticament pren partit i perd el seu caràcter d’objecte artístic. I quan es barreja la causa independentista amb la violació d’una dona, s’està insultant a la ciutadania. A tota la ciutadania, pensi cadascú com pensi.

Finalment, hem d’agrair les nombroses manifestacions de solidaritat que hem rebut. Agrupació PSC Olot i La Garrotxa

Habitatge

És una de les principals preocupacions de la societat avui dia i la ciutat d’Olot no n’és aliena a aquesta problemàtica.

Manca d’habitatges de lloguer, preus elevats i prohibitius, poca oferta de lloguer social i habitatges en estat deplorable. Aquest problema en provoca d’altres com la desigualtat social que afecta principalment als col·lectius més vulnerables, com per exemple: nouvinguts, joves i gent gran.

Davant aquesta realitat, és necessiari actuar des del municipi per a buscar i donar respostes a aquesta situació.

Des del PSC ens comprometem de ferm i, és per això que volem donar a conèixer les nostres propostes als olotins. A continuació:

 • Més ajudes als propietaris per a la rehabilitació: Diferents línies d’ajuts per a realitzar obres de rehabilitació energètica, renovar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis. Aquesta ha de ser una eina fonamental per equilibrar els barris.
 • Actuacions a través de GUOSA: comprar i rehabilitar o enderrocar i construir.  Això ha de permetre ampliar el parc de pisos municipals per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables (joves, gent gran i persones amb pocs recursos).
 • Negociar amb els grans tenidors de pisos per aconseguir posar-los al mercat de lloguer, involucrant-hi als Agents Immobiliaris de la ciutat. S’ha de rebaixar el nombre de pisos vuits de la ciutat.
 • Aconseguir ajudes d’altres administracions per poder tirar endavant reformes importants als barris: hem d’aconseguir nous Plans de Barris que ens permetin fer actuacions de calat.
 • Actuar en els pisos que no s’han acabat de construir, no es poden quedar permanentment així.
 • Cal estendre els pisos de lloguer protegit a tots els barris de la ciutat, per tal de potenciar l’equilibri generacional, social i cultural a les diferents zones d’Olot.
 • Més pisos de protecció oficial: han de ser una eina important per donar resposta a les necessitats d’habitatge, però també per fomentar aquest equilibri entre els diferents barris de la ciutat.
 • Els diferents barris d’Olot també han de poder oferir solucions adequades pel que fa a habitatge per a joves i per a gent gran, fomentant les ajudes a pisos per estudiants o per a joves que es vulguin emancipar, com també, promocionant  més pisos tutelats a altres zones de la ciutat.
 • Fer de l’Oficina d’Habitatge, l’eix vertebrador de totes aquestes polítiques, dotant-la de més recursos que permetin donar una resposta adequada a les creixents demandes que hi ha.

No oblidis fer el nostre qüestionari i digues la teva!

https://goo.gl/forms/7e5FCRttMBZV7awi1

Des del PSC d’Olot i la Garrotxa estem treballant en 10 punts que creiem que ajudaran a millorar la situació i la vida a la ciutat i comarca. A més, volem saber l’opinió dels ciutadans i ciutadanes i treballar per resoldre els seus problemes. Volem potenciar l’Ajuntament al servei de tots i totes.

1.Nous usos a l’edifici de l’antic hospital d’Olot

Combinar serveis per a la Gent Gran i amb algunes ofertes per a la gent jove. (Ampliació de places de geriatria i pisos tutelats, oferta de pisos per a estudiants, impulsar un projecte generacional).

2.Polítiques d’habitatge 

Millora de la situació en tota la ciutat i concretament al Barri Vell, Sant Miquel, Sant Roc, Pequin, etc. (Ampliació d’oferta de pisos de protecció oficial i de lloguer social. Recuperació d’edificis en mal estat per destinar-los a aquestes finalitats.

3.Rehabilitació i dinamització del Barri Vell

Creació del Campus de les Arts i els ensenyaments a Can Sacrest com a nucli d’activitat pedagògica i cultural al centre de la ciutat i que connecti el barri vell amb el barri de Sant Miquel i que aglutini l’Escola d’Art, l’Escola d’adults, l’escola d’Expressió l’Escola d’Idiomes i una segona biblioteca.

4.Infraestructures

Variant d’Olot i Les Preses. Millora de les diferents entrades d’Olot: reforma de la Rodona i arranjament de l’avinguda de Santa Coloma.

5.L’Anella Verda a l’entorn del riu Fluvià

Continuació de les reformes al voltant del riu al seu pas per Olot, recuperació dels espais verds, rutes i edificacions de l’entorn. Fomentar la vida de cara al riu.

6.Dinamitzar l’economia i el comerç de la ciutat i comarca

Posant especial èmfasi en la millora de la Formació Professional i en la creació del centre de Divulgació dels Volcans ( Espai Cràter) per tal d’atraure un turisme familiar i cultural que ens ajudi a dinamitzar la ciutat i en especial el Barri Vell.

7.Fomentar la pràctica de l’esport

Millora de les infraestructures als pavellons d’esport, fer la piscina municipal coberta i millora dels camps de futbol base i altres equipaments esportius.

8.Educació

Eix principal del nostre Pla de Govern: Fomentar el projecte d’Olot Ciutat Educadora, accions educatives per a la prevenció de la violència de gènere i la violència en general. Increment de les inversions als centres educatius i millorar i reactivar l’oferta de l’Escola Taller.

9.Ciutat Segura

Treballar i portar a terme propostes per reforçar la seguretat de tots els ciutadans. Augmentar la vigilància per millorar la manca de seguretat.

10.Olot Ciutat per a les persones

Fer que els serveis bàsics de la ciutat funcionin millor i diàriament: mobilitat; neteja i recollida de deixalles; enllumenat; xarxa d’aigua i de clavegueres; jardins i espais verds. Convertir la ciutat en un espai on les persones tinguin prioritat: millors voreres, passos de vianants, carrils bici, zones d’aparcament gratuït a prop del centre i carrers amb plataforma única especialment a les entrades del barri vell, Sant Pere Màrtir, Sant Roc, etc.